V neděli 23.6. v 16:30 na Letné JE TO NA NÁS!

V neděli 23.6. v 16:30 na Letné    JE  TO  NA  NÁS!

            úterý 11. 6. od 18:30
                  Přerov, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka

Mnohonásobný střet zájmů Andreje Babiše je zcela nepřijatelný.

Pridat.euPROTO POŽADUJEME:
    1/ Přijetí pojistek nezávislosti justice + Demisi Marie Benešové!
        2/ Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace.
            3/ Konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert.
                4/ Andrej Babiš se zbaví médií.
                    5/ Demisi Andreje Babiše.

Proto naplníme v úterý 11/6 náměstí po celé zemi (kromě Prahy).

Proto se sejdeme v neděli 23/6 v 16:30 v Praze na Letenské pláni.

Výzýváme též všechny poslance a senátory, aby se do 11/6 zavázali podpořit alespoň první bod Závazku na www.nezavislajustice.cz a aby společně vyvinuli tlak na schválení úzce zaměřeného poslaneckého návrhu novely zákona, jež posílí nezávislost nejvyššího státního zástupce. Tato pojistka musí být přijata co nejrychleji, aby nebylo nadále možné kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce! Chceme činy, ne jen slova!
Chcete-li nám v tomto pomoct, obraťte se na své zastupitele s touto výzvou i vy sami.

A pokud jste to ještě neudělali, podepište také petici za odstoupení premiéra Babiše na www.milionchvilek.cz.
VIDEO: A co na to advokát? Kauza Čapí hnízdo

Andrej Babiš bez zábran

Výzva demokratickým politickým stranám a poslancům zvoleným za ANO 2011:

Konzervativní strana konstatuje, že jakýmkoli poukázáním na bezprecedentní konflikt zájmů Andreje Babiše nemůže být nikdo překvapen. Důvody, pro které v minulosti opouštěli svůj úřad premiéři či ministři vlád ČR, jsou v porovnání se situací Andreje Babiše malicherné až směšné. To je dokladem skutečnosti, že nedokonalý polistopadový režim, v jehož rámci byly politické strany oprávněně kritizovány - a také nezřídka volebně trestány - za své poklesky, byl nahrazen něčím mnohem horším. (To je téměř pravidelným výsledkem každého hnutí, které je svou podstatou revoluční.)

Z uvedeného vyplývá, že Andrej Babiš je každopádně politickým problémem České republiky. Bylo by tedy naivní, potažmo nebezpečné očekávat, že tento problém vyřeší někdo jiný mimo ČR a/nebo jinými než politickými prostředky. Andreje Babiše je nutné porazit ve volbách, které by sice měly proběhnout co nejdříve, ale cesta k nim musí každopádně být v souladu s Ústavou.

Právní či administrativní nástroje, ať již ryze domácí nebo více či méně zahraniční, mohou Andreji Babišovi znepříjemnit život, ale nikdy nebudou hrát roli rozhodující. To nemění nic na našem názoru, že současná pasivita orgánů činných v trestním řízení tváří v tvář hned několika zjevným kauzám mocného oligarchy je projevem dysfunkce státu.

Demonstrace, jako legitimní (a samozřejmě legální) vyjádření kritických názorů stále většího počtu občanů, jsou mocným impulsem. Nicméně, definitivní a rozhodující roli mohou sehrát pouze politické kroky, zejména volby. Zmíněné demonstrace přitom budou mít tím větší pozitivní dopad, čím více budou jejich organizátoři i demonstrující reflektovat klíčovou úlohu voleb a nezastupitelnost demokratických politických stran - což vůbec neznamená, že hned musí nutně nějakou novou zakládat a s ní se voleb zúčastnit.

Každá demokratická politická strana (coby podstatná součást občanské společnosti - její rameno zajišťující správu veřejných věcí) by svého takto zatíženého premiéra již dávno vyměnila, či spíše by nikoho takového do vlády ani nikdy nenominovala. Politická divize holdingu Agrofert, hnutí ANO 2011, majetek Andreje Babiše, je na tom pochopitelně zásadně jinak.

Politický úspěch Andreje Babiše plyne mimo jiné i z bludného, leč velmi rozšířeného přesvědčení, že ten, kdo již je významně bohatý, nebude k dalšímu bohatnutí - na úkor občanů pomocí nabyté politické moci - motiován. Ve skutečnosti však neexistuje žádná horní hranice, před kterou by se majetku a moci chtivý člověk musel zastavit. Pokud občané stojí o méně korumpovatelnou politickou representaci, musejí hledat vnitřně ukázněnější politiky, u kterých ambici vládnout jiným předchází snaha o vládu nad sebou samým.

Konzervativní strana nepochybuje, že čerpání všemožných dotací holdingem Agrofert je jedním z hlavních motivů politické angažovanosti Andreje Babiše, který je v daném ohledu od počátku bez jakýchkoli zábran. Navíc, i kdyby holding Agrofert nakonec část těchto prostředků do státního rozpočtu ČR vrátil, stejně bude významně zvýhodněn, neboť tak levný úvěr na trhu nabízen není. Každý daňový poplatník v ČR tedy již nyní holding Agrofert velmi výhodně úvěruje - a to v lepším případě. V tom horším jej přímo dotuje. Spolehlivou cestou k zamezení podobných nežádoucích situací je přitom pouze významné omezení dotací, neboť dnes je to Andrej Babiš coby nenasytný premiér a zítra to bude někdo jiný, na koho bude podstatně obtížnější dohlédnout.

Konzervativní strana kromě toho odkazuje na svá dřívější prohlášení
- 17. listopad bez prostoru pro vzpomínky z 16. listopadu 2018,
- Bureš a Falmer ruku v ruce z 5. března 2018,
- Respektujte Ústavu! z 16. ledna 2018
- Vládnout bez důvěry? z 6. listopadu 2017,
- Andrej Babiš je nebezpečím pro vládu zákona a svobodu v České republice z 23. června 2015 a
- Nedopusťte zrušení lustračního zákona!" z 28. listopadu 2013.

Konzervativní strana konečně znovu vyzývá Českou stranu sociálně demokratickou, aby vypověděla koaliční smlouvu a opustila vládu Andreje Babiše, a všechny demokratické politické strany, aby v krajích a v krajských městech, kterých se to týká, bezodkladně ukončily koaliční spolupráce s hnutím ANO 2011.

Konzervativní strana je však zejména přesvědčena, že většina poslanců zvolených za hnutí ANO 2011 není prostými vazaly Andreje Babiše, že mají zkušenosti, rozhled i svědomí - a proto vyzýváme každého z nich k reflexi aktuální závažné politické situace a připomínáme slib, kterým se ujali svých mandátů: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Bereme vás tímto za slovo a vyzýváme vás, abyste v zájmu občanů, Ústavy, vlády zákona a svobody zbavili Českou republiku politika Andreje Babiše.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík, předseda, 4. června 2019
VIDEO: Demonstrace proti Babišovi a Benešové - 4.6.2019 - Václavské náměstí


Je čas dokončit listopadovou revoluci

Starý známý zločinný zbohatlík, jemuž přes všechna varování byly (klíči i paklíči) odemykány všechny dveře až k moci největší, naverboval vypočítavé prospěcháře ve vlivných pozicích do své soukromé sítě. S její pomocí si pak zprivatizoval stát a jeho instituce do podoby své vlastní firmy. Disciplinovaná mafiánova armáda zákonodárců a státních úředníků od té doby logicky usiluje o cíl nejvyšší – neomezenou moc a blaho vůdce.

Naproti tomu občanská ani politická parlamentní opozice se při trvajícím nedostatku své dobré vůle nedokáže spojit a utvořit svazek rovnoprávných demokratických názorových skupin. Výchova a vzdělání jim dodaly přílišné sebevědomí a svázaly jim ruce slušností, poctivostí a úctou k pravidlům. Tito lidé jako kdyby nepoznali, že na primitivního grázla slušnost neplatí a nelze ho zastavit standardním jednáním, natož postupem podle pravidel, vykládaných právě oním psychopatickým zločincem nebo družinou jeho poddaných.

Nedostatek odvahy vystoupit z vlastního pohodlí a překročit zvyklosti zakrývají takzvaní zodpovědní politici korektními slovy a všelijakými důvody, např. strachem z porušení stability společnosti. Raději alibisticky přistupují na neplodná řešení a na oddalovací a zastírací taktiku protivníka, takže on postupuje dál ke svému vítězství, jímž ve skutečnosti je zcela vypleněná země. V dějinách zaniklých režimů, států, říší či civilizací to není nic nového.

Přes okolnosti a podmínky méně příznivé než v roce 1989 organizátoři "Milionu chvilek" dokázali pospojovat lidi pro dobrou věc a zázračné množství jich dostali na náměstí. Po dalším mnohohlasném vyzývání hluchých "nadlidí" na Letné bude jen na vedoucích spolku "Milion chvilek pro demokracii", jestli se odhodlají přejít k účinnějším akcím pasivního a jiného občanského odporu, když pokročilost destrukce demokratických principů a ústavního pořádku opravňuje svobodnou společnost k použití jakýchkoli přiměřených prostředků odporu, jak podle Listiny, tak podle principu mravního.

Po úspěšném naplnění náměstí, vedoucí "Milionů chvilek" berou na sebe obrovskou tíhu odpovědnosti za osud naší země. Doufejme, že si svou odpovědnost uvědomují. Pomáhejme a věřme, že mladí organizátoři probuzenou společnost neunaví a neopustí, dokud ta své věci veřejné důkladně nenapraví. Jinak by česká společnost zas na desítky let upadla do hluboké až cynické lhostejnosti. Právě na to se nepřátelé demokratických pořádků v čele se svým vůdcem nedočkavě těší.

Jiří Domlátil, KAN, 6. června 2019
VIDEO: Protest proti A. Babišovi na náměstí TGM v Přerově, 28.květen 2019


Připomeňme si: Ivan Trojan 4.6.2019

Ještě v září roku 2011 Andrej Babiš prohlásil: "Do politiky nepůjdu." Vysvětloval to tím, že je "takový ten prospěchář starého režimu", který do komunistické strany vlezl, aby mohl cestovat do zahraničí. Také řekl, že nemůže být politik, protože by "kvůli politice neprodal Agrofert". Podle něj – říkal tehdy – není čas na novou stranu, ale na "občanskou iniciativu budovanou zdola". V tom jediném měl pravdu. Ta iniciativa se tu dnes sešla, ale ne díky němu, nýbrž kvůli němu.

Andrej Babiš před osmi lety tvrdil, že chce zničit české Palermo, kde vládne korupce a klientelismus. Dnes už ale víme, že byl toho všeho součástí.

V posledních měsících se dostal do střetu s nezávislými institucemi: českou policií a Evropskou komisí kvůli Čapímu hnízdu, a je dobré si připomenout, jak tuto kauzu vysvětloval v čase. Nejprve se chlubil, že Čapí hnízdo je jeho nejlepší nápad. Když se začala řešit zneužitá dotace, tvrdil, že majitele nezná. Ve chvíli, kdy už nemohl dál, přišel s tezí, že vlastníky byly jeho děti. Už z tohoto lhaní je patrné, že věděl, že se dopustil podvodu. Lhát se nemá, a to ani ve prospěch svých dětí, jak tvrdil. Právě kvůli dětem se má říkat pravda.

Andrej BabišAndrej Babiš navíc není jen otec, on je také premiér této země. Svým jednáním vrcholní politici upevňují, nebo oslabují nastavená pravidla. On je oslabuje. Nejen čachry s dotacemi, ale i útoky na vyšetřovatele a státní zástupce, které obviňuje z politického spiknutí. Nebo zpochybňováním nezávislosti evropských institucí.

Dostali jsme se do absurdní situace, kdy stát řeší, jestli bude hájit premiéra, aby mohl porušovat pravidla, nebo jestli bude hájit pravidla, aby je nemohl porušovat nikdo. Sešli jsme se tady proto, že si přejeme, aby se pravidla dodržovala. Psaná i nepsaná. Těm nepsaným se říká morálka. Nebo, chcete-li, prostě lidská slušnost.

Ještě před několika lety se zdálo nemožné, aby český prezident veřejně mluvil o tom, že by se novináři měli likvidovat. A všichni víme, co se stalo na Slovensku. Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček podnikl soukromou cestu na Rusy okupovanou část Ukrajiny a působilo to, že oficiálně zastupuje Českou republiku. Nikdo proti tomu ale vlastně nic nepodniká, prezident dokonce řekl, že si na soukromé cestě každý může dělat, co chce, a parlament se tím odmítl zabývat. I tak se boří pravidla a posiluje politika neodpovědnosti. Za demokracii a svobodu a nezávislost se v případě ohrožení musí bojovat.

Vyzývám a žádám všechny demokratické strany, aby nás v tomto boji společně podpořily.

Potřebujeme příklad, že se politika dá dělat slušně, čistě a v zájmu všech.

Závěrem bych se ještě obrátil přímo na Andreje Babiše.

Do politiky jste vstoupil s tím, že ji chcete zbavit klientelismu, otevřít ji lidem a zlepšit správu země. Dnes už víme, že se vám to nepodařilo. To se může stát. Chybovat je lidské. Této zemi posloužíte nejlépe tím, že si to jako chlap přiznáte a odstoupíte.
VIDEO: Václav Láska: Prezident hrubě porušuje ústavu

Připomeňme si:

- Babiš skrytě vládne Agrofertu
- 100 milionů Agrofertu na lepší toasty šlo ze státní kasy
- Tajená zpráva z Bruselu: Babiš má vrátit celkem 450 milionů
- Hlavní závěry auditorů
- Český překlad auditu o dotacích a Babišově střetu zájmů
- Důsledky pěti let Babiše ve státních funkcích
- Evropská ombudsmanka chce vědět, kdo a proč kryje Babiše
- TI: Vyplácení dotací Agrofertu, které EU zastavila, pomáhají zařídit členové ANO
- Babiš se chlubil, jak na ni klekli, teď FAU vyhrála další soud
- Babiš: Agrofert je jen záminka, audit je útokem na Česko
- Babiš nepřátelsky převzal stát
- Babiš – velmistr vekslácké mentality
- Jak to bylo s evidencí v StB?
- Agent StB Falmer řídí schůzi, během které žádá agent StB Bureš o důvěru pro svou vládu
- Z vyhozeného ředitele, kterému hrozil kriminál, miliardářem
- Boj proti korupci podle Marie Benešové
- Protesty sílí
- 313 měst
- To jsou všechno nesmysly
- Kdo a proč přišel demonstrovat
- Je slušné sejít se i s lidmi, s nimiž nesouhlasím
- (Pod tlakem protestů Hongkong ustoupil od sporného zákonu o vydávání)
- Babišovi hrozí vězení a zkusí všechno, prostě to celé smrdí
- Babiš nezná stud
- Babiš: Střet zájmů nemám. Ani po obžalobě neodstoupím
- Babiš si neuvědomuje, že je to jeho morální konec
- V Bruselu se bude demonstrovat proti Babišovi. Už dost té ostudy!
- Babiš by mohl vládnout i z vazby. Prezident je pro!
- Čím slabší Babiš, tím silnější Zeman
- Zeman je stejně nebezpečný autoritář jako Babiš
- Senát se zaměří na Babiše i Zemana. Ústavní negramotnost, řekl k žalobě prezident
- Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení Ústavy (pdf)
- Když byl Zeman premiérem...


Foto: fb

0