XXIX. sněm Klubu angažovaných nestraníků


Pridat.euXXIX. sněm KAN se konal 16. září 2023 v Praze. Sněm vzal na vědomí zprávu předsedy o činnosti ÚR KAN i zprávu hospodáře o hospodaření od posledního sněmu v roce 2021. Proběhly volby do všech stupňů zastupitelstva. Staronový předseda p. Laudát v projevu zdůraznil nutnost přijímání nových členů KAN a pokračování práce na novém programu KAN. Na závěr bylo přijato Usnesení tohoto sněmu, které je ZDE.
Připomeňme si: Založení KANNestraníci a političtí vězni v roce 1968Disident a politik Rudolf BattěkKolegium Koordinačního centra OF dalo najevo, že manifestace OF na Václavském náměstí za účasti prezidenta Havla nebude mít nic společného s akcí, kterou tam ve stejný den pořádají KAN, KPV, HOS a Svaz PTP
0