Zemřel Jaroslav Bašta... a já nebudu truchlit


Pridat.euZemřel Jaroslav Bašta a já stále nemůžu zapomenout, jak tento někdejší krajní levičák - zakladatel Hnutí revoluční mládeže chválil bezpečnostní složky za to, že jsem byl v r. 2001 propuštěn z BIS a zatčen. Tak např. v časopise Týden v článku pod nadpisem: "Agenti na indexu" ze dne 26.2.2001 Bašta dokonce uvedl, že moje odstranění z BIS - zatčení je důkazem toho, že BIS začíná normálně fungovat. Dále uvedl, že jsem v mediích vystupoval takovým způsobem, jakým by důstojník tajné služby vystupovat neměl. Bašta tím zřejmě myslel mé projevy u rehabilitačních soudů, kdy jsem upozorňoval na komunistické exponenty na vedoucích místech u PČR, v justici a v dalších oblastech státní správy.

Občas se v mediích zmíní, že Bašta byl disident a v r. 1970 byl stíhán za aktivity související s Hnutím revoluční mládeže a že byl za to odsouzen na 2,5 roku nepodmíněně. Zde je ale nutno upozornit, že z trestu byl za podezřelých okolností brzy propuštěn a bylo by dobré se na důvody jeho propuštění podrobně podívat. Za mého působení v BIS se Jaroslav Bašta za pomocí svých lidí v BIS snažil narušovat operativní akce, které byly cíleny na provázanost pracovníků ruských tajných služeb s levicovými extrémisty včetně strany KSČm a s dalšími krajně levicovými organizacemi. S touto jeho nekalou činností jsem navíc zjistil, že se intenzivně zajímá o zdroje informací z oblasti extrémismu a to především krajní levice, problematiky Ruska a také z problematiky pravicového extrémismu. V této své nekalé činnosti spolupracoval se svým komplicem Petrem Uhlem, který byl svého času také členem Hnutí revoluční mládeže a který se také svými články angažoval s cílem odstranit moji osobu z BIS a trestně stíhat.

Zájem Jaroslava Bašty o zdroje z prostředí levicového extrémismu byly příčinou i toho, že jsem odmítl splnit rozkaz z vedení BIS abych vydat své zdroje z uvedené problematiky za což jsem byl následně trestně stíhán.

Za téměř 10 let jsem měl možnost díky svému působení v prostředí FBIS a BIS Jaroslava Baštu poznat a mohu zodpovědně prohlásit, že Jaroslav Bašta byl za svého působení v bezpečnostních složkách vysoké bezpečnostní riziko, které je nyní nutno posuzovat i z toho hlediska, jak se dnes k Ukrajině chová agresivní Rusko.

Pro mnohé je to možná morbidní, ale já na základě těchto svých draze zaplacených zkušeností rozhodně za zesnulého Jaroslava Baštu truchlit nebudu.

Vladimír Hučín

VIDEO CNN Prima NEWS
0