Volební noviny: Kdo podporuje Vladimíra Hučína...

Ondřej Vetchý, herec

Vladimír Hučín nám už mnoho let ukazuje, že je možné i dnes žít čestně, slušně a zásadově a to i navzdory všem protivenstvím, která ho potkala. Představa, že takový člověk je ochotný prát se za nás za všechny na půdě Senátu, je mi velice milá.

...

Pavel Bobek, architekt a zpěvák

Vážím si lidí, kteří se dovedou postavit zlu a bezpráví vlastním čelem, aniž by uvažovali, jaké obtíže je to bude stát. Vážím si těch, kteří riskovali své životy v totalitním režimu, i těch, kteří riskovali své pohodlí a osobní svobodu v přežívajícím marasmu naší soudobé justice. Vážím si jich o to víc, že sám tak odvážný nejsem. Do Senátu patří osobnosti. Kdyby bylo na mě, byli by tam i bratři Mašínové. A rád tam uvidím pana Vladimíra Hučína.

...

Jaromír Štětina, senátor

Podporuji Vladimíra Hučína, protože jsem ho za poslední rok, kdy se postupně očišťoval u několika soudů od křivých nařčení, poznal jako člověka, který s omračující přímostí dokáže povýšit obecný zájem nad svůj zájem osobní. Potřebovali bychom v Senátu takového kolegu jako sůl.

...

Martin Vadas, režisér a dokumentarista

Rozhodnutí Vadimíra Hučína, nositele medaile J.A.Komenského a čestného občana Města Přerov, kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky za svůj domovský volební obvod mě potěšilo. Vzbudilo naději, že "ostrov pozitivní deviace" senátorů Mejstříka, Štětiny, Lišky a několika dalších pracovitých osobností by mohl být rozšířen o důstojného representanta Moravy, který celým svým životem prokázal, že ďáblovi, který se naučil převlékat do líbivých šatů, vždy řekne NE!

...

Ivan Klíma, spisovatel

I když Vladímíra Hučína neznám osobně, sledoval jsem s velkým zaujetím jeho boj proti křivým a zlovolným obviněním. Nabyl jsem dojem, že to je člověk, který je ochoten se do posledních sil prát za spravedlnost a odhalovat ty, kdo mají v naší společnosti cíle právě opačné a kteří stále více ohrožují naši demokracii. Na rozdíl od některých, kteří kandidovali či kandidují do Senátu, aby se vyhnuli trestní odpovědnosti, pan Hučín je jako kandidát naprosto očištěný a chce v Senátu působit právě proto,, aby ti, kdo se nejrůznějším způsobem vyhýbají spravedlnosti, byli potrestáni. Věřím, že bude-li zvolen, bude zastupovat zájmy svých voličůjako málokdo jiný. Věřím, že si to lidé uvědomí.

...

Jiří Hořejší, profesor Matematicko-fyzikální fakulty UK

Ředitel Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK

Podporuji kandidaturu Vladimíra Hučína do Senátu Parlamentu ČR především proto, že mi imponuje jeho dlouholetý nekompromisní odpor proti totalitní komunistické diktatuře i proti jejímu neblahému dědictví, jež na různých úrovních stále přežívá i v současné společnosti. Způsob jeho boje byl ve své době naprosto ojedinělý a pevně doufám, že se za něj ještě dočká společenského ocenění. Projevil velkou morální sílu a statečnost a evidentně je mu cizí jakýkoli oportunismus a cynický pragmatismus – jinak bohužel tak obvyklý na současné politické scéně. Byl bych proto rád, kdyby jeho hlas byl slyšet i v Parlamentu ČR.

...

Aleš Jaluška, husitský kněz a kaplan věznice Valdice

Pan Hučín celým svým životem dokazuje, že své motto nechápe jen jako populistický výkřik mající mu zajistit výnosný džob. Tím se liší od řady korytářů, a proto jeho zvolení do Senátu dává slušným lidem naději na spravedlnost i pro ně. Mnozí už pomalu propadají beznaději a myslí si, že sami nic nezmohou ani nic nezmění. Vím jak je těžké jít k volbám a dát někomu svoji důvěru. Tisíckrát zklamaný člověk už k tomu jen těžko hledá sílu. Je ale nutné se nevzdávat! Je třeba jít k volbám. Na malou volební účast čekají zejména komunisté. Ti volí pravidelně do jednoho. Proto Vás prosím, přijďte k volbám

...

Vlasta Chramostová, herečka

Vladimír Hučín by měl dostat příležitost uplatnit své všestranné zkušenosti jako senátor. Přesvědčil mě, že obecný zájem staví nad osobní. Proto mu dávám přednost před těmi, kteří chtějí senátorstvím řešit své privátní problémy. Vladimír Hučín chce usilovat o zlepšení právního prostředí v naší zemi, a to je důležité pro naši nemocnou společnost.

...

Jiří Dědeček, básník a textař

Předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu

Jako kandidát do senátních voleb za Stranu zelených v Praze 8 posílám upřímný pozdrav do Prostějova a byl bych rád, kdyby tam byl Vladimír Hučín zvolen. Obdivuji jeho zásadový postoj a bylo by mi ctí s ním spolupracovat.

...

Vlado Milunič, architekt, autor Tančícího domu

Česká republika bohužel dodnes nemá žádnou vizi státu. Po sametu, místo aby zhodnotila své cenné totalitní zkušenosti, se bez skrupulí vrhla do toho nejpokleslejšího konsumu západního typu. Tak jak jsme například za totality byli první na světě v počtu paneláků na hlavu, jsme dnes mistři světa v počtu supermarketů. Ve všech sférách života se většina věcí odehrává samospádem pod diktátem neviditelné ruky trhu, při absenci základní morálky. V tomto celkovém morálním marastu je zázrakem, že se najdou lidé jako Vladimír Hučín, kterým nejde jen o vlastní prospěch,ale o všeobecnou nápravu. Z televizních šotů bylo jasné, že je to někdo, kdo se jen tak nevzdá a že za to, co říká, ručí. Je výbornou zprávou, že se po tom, co vyhrál dlouhý absurdní soudní spor, rozhodl kandidovat do Senátu.

...

Jan Urban, novinář

Vladimír Hučín je chlap. Nikdy se na nic nevymlouval a nikdy nefňukal nad tím, že mu někdo křivdil nebo kladl překážky. Neznám lepší výbavu do politiky. Hučín je jistota, která, na rozdíl od většiny české partajně politické elity, v okamžiku krize neuteče – a bude hájit pravdu – a s ní i nás všechny.

...

Jiří Křižan, scenárista

Vlády máme pochybné, sněmovna je trapná, justice bezzubá. A tak jedinou pojistkou k ochraně demokracie, a především svobody každého z nás může být jen senát. To je jeho smysl a význam, proto má smysl a význam jít k volbám. Takovou pojistkou ale senát bude, jen když v něm usednou osobnosti, které jsou zárukou, že o svobodu a demokracii dokáží neochvějně usilovat. Vladimír Hučín takový je. Svoboda a demokracie je nemožná s komunisty v parlamentu, ve státní správě, s jejich podílem na řízení státu a společnosti, s vlivem, jaký jim poskytuje Paroubkova ČSSD. Potřebujeme mezi politiky, mezi zákonodárci lidi, kteří jsou schopni proti takovému nebezpečí bojovat a zamezit mu. Vladimír Hučín mezi ně patří. Mohu to o něm říci, protože ho znám. Znám ho několik let a znám ho dobře. Jeho klid, uvážlivost, statečnost a chytrost při řešení neobyčejně složitých, nebezpečných a dramatických událostí, kterým byl v životě častokrát vystaven, jsou obdivuhodné a nezpochybnitelné stejně jako pevnost a stálost jeho postojů a názorů. Analytické schopnosti, vytrvalost a pracovitost prokázal jako důstojník BIS více než dobře. A jeho dobrota a laskavé srdce jsou zřejmé – stačí podívat se mu do očí. Setkal jsem se v životě s několika hrdiny: s těmi, kteří přežili nacistický koncentrák, s českými letci z Bitvy o Anglii, s bojovníky od Tobruku, s mukly, kteří oddolali bolševickým lágrům. Skvělá družina. Řadím do ní i Vladimíra. A jsem rád, že je můj přítel.

...

Martin Mejstřík, senátor

Vladimíra Hučína si vážím pro jeho odvahu a víru, že proti zlu se musí bojovat i za cenu obětí.

...

Dagmar Hochová, fotografka

Takových není nikdy dost. Statečnost pana Vladimíra Hučína najde v Senátu uplatnění. To si přeju.

...

Vladimír Michálek, filmový režisér

Lidé, jako pan Vladimír Hučín jsou pro mne nadějí, že se do politiky dostanou lidé, kteří mají čistý morální kredit. Vladimír Hučín je pro mne nadějí, že se senát stane důstojnou částí našeho ůstavního systému a zákony budou respektovány. Vladimír Hučín je pro mne nadějí, že se změní celkové klima v naší republice. Je pro mne nadějí, že se v budoucnu nebudu stydět za českou politickou scénu. Proto podporuji pana Vladimíra Hučína v senátních volbách.

...

Jáchym Topol, básník

Podporuju kandidaturu pana Hucina do Senatu - domnivam se, ze tak zasadovy, rozhodny a cilevedomy muz by mohl v nasi politice pusobit velmi priznive. S pozdravem, Jáchym Topol

...

Radim Hladík, kytarista Blue Effect

Pro mě je Vladimír Hučín člověk, který má tvar a názor. Ve svých postojích je i dostatečně prověřený. Myslím, že jako nikdo z naší současné politické reprezentace. Je přesvědčivý a hlavně důvěryhodný. To jsou základní vlastnosti, které naši současní politici bohužel nemají a které patrně pokládají za zcela zbytečné.Radim Hladík.

...

Jitka Seitlová, senátorka (za přerovský volební obvod)

Je opravdu výjimečné, pokud člověk obětuje celý svůj život boji proti zvůli a zneužívání politické moci a proti bezpráví. V úsilí o prosazení ideálů demokratických svobod a spravedlnosti je zásadový a nekompromisní. Činí tak s plným zaujetím, statečností a odvahou, na úkor soukromého života a majetkového prospěchu. Myslím, že před občany tak předstupuje s vysokým kreditem k jejich zastupování v Parlamentu. České parlamentní politice by jeho osobnost velmi prospěla.

...

Svatopluk Karásek, bývalý člen The Plastic People of the Universe, poslanec za US-DEU

Sledoval jsem Vladimíra Hučína během jeho četných procesů. Byl vždy dobře připravený, nenechal se strhnout pošetilostí ani bezprávím, vždy podle řádu pevně stál na poznané pravdě. Jeho procesy byly Vladimírovi tvrdou a dobrou průpravou. Vyzná se v paragrafech zákonů a nezalekne se ani neustoupí před mocnými. Bránil sebe, bude bránit i Vás .Být na Vašem místě, jistě bych mu dal svůj hlas.
...

Jana Šulcová, herečka

Podporuji kandidaturu Vladimíra Hučína do Senátu, protože jsem si jista, že je to slušný člověk.
 

0