Volební program Vladimíra Hučína


Co chci v Senátu prosazovat:

1/ Právo pro všechny spoluobčany - rovnost před zákonem.
2/ Větší bezpečnost pro každého občana i zajištění bezpečnosti České republiky.
3/ Rovnoměrný regionální rozvoj všech částí republiky.
4/ Zvýšení důvěry občanů ve svůj vlastní stát a samosprávu.
5/ Každý stát má takové zákonodárce a představitele, jaké si jeho občané zasluhují.

Věnujte mi deset minut, jsem připraven vám sloužit šest let.

 

1/ Právo pro všechny spoluobčany - rovnost před zákonem.

Rovnost občanů je deklarována v mnoha právních normách, ale k jejímu samozřejmému uplatnění máme ještě daleko. Jde mi o důraz na zjednodušení a větší srozumitelnost přijímaných právních norem. Za současnou nepřehlednost a nejasnost platných právních norem nesou odpovědnost nejen všechny polistopadové vlády, ale i každý ze zákonodárců. S velkým nasazením jsem v nedávné minulosti uplatnil své právo a uspěl jsem. Soudy mně nakonec daly za pravdu. Chci, aby tuto šanci měli všichni spoluobčané a procesně to netrvalo tak dlouho jako v mém případě.

 

2/ Větší bezpečnost pro každého občana i zajištění bezpečnosti České republiky.

Deset let jsem byl vysoce hodnoceným důstojníkem BIS. Získal jsem zkušenosti s bezpečnostním i justičním aparátem i během svého pronásledování. Tehdy se proti mně spikly kriminální živly zakonspirované ve státních strukturách. Tyto zkušenosti jsem připraven využít ve prospěch všech spoluobčanů, kteří si tyto služby (policii, justici i tajné služby) ze svých daní platí. Bezpečnost je základní podmínkou spokojeného života všech rodin i jednotlivců, bez které se k naplnění žádné přirozené lidské touhy nelze ani přiblížit.

 

3/ Rovnoměrný regionální rozvoj všech částí republiky.

Celý život jsem prožil na Přerovsku, dobře znám zdejší sociální podmínky zaměstnanců, studentů, důchodců i problémy podnikatelů v našem regionu. Přestože senát nemá přímý vliv na schvalování státního rozpočtu, budu usilovat, aby v rámci České republiky nebyly chudé oblasti bez šance na jejich rozvoj. V tomto směru budu podporovat i úsilí Evropské unie o rozvoj regionů, aby nebylo více rychlostních entit, které by nakonec oslabovaly celek.

 

4/ Zvýšení důvěry občanů ve svůj vlastní stát a samosprávu.

Budu prosazovat takové právní normy, aby byly nastaveny funkční kontrolní mechanismy ve státní správě, aby státní správa nebyla prorostlá mafiemi, které žijí na úkor státu a jeho občanů. Právo a spravedlnost musejí prosazovat nezkompromitovaní lidé. Budu se zasazovat o jmenování odborně i morálně způsobilých osob do exekutivních, poradních a soudních funkcí, na jejichž obsazování má vliv Senát. Odpovědnost za neutěšený stav v tomto směru padá na každého ze senátorů.

 

5/ Každý stát má takové zákonodárce a představitele, jaké si jeho občané zasluhují.

V tomto smyslu je odpovědnost i na každém z vás volitelů. Zajímejte se o to, koho a proč volíte v těchto volbách, kdo vás v minulosti zklamal a koho zvolení dopustíte, když k volbám nepřijdete.
Prosím, zúčastněte se, přijďte v pátek 17. nebo v sobotu 18. října 2008 k volebním urnám.
A nepovede-li se to hned napoprvé, přijďte i o týden později. Každý hlas rozhoduje.

Věnujte mi deset minut, jsem připraven vám sloužit šest let.

0